Historie

                 ZAYFERUS - SEIFEROS

Stará Řecká báje praví :

„ ….. Diův hněv se snesl i na Prométhea. Vládce bohů vyslal Héfaista s pomocníky, aby přikovali odbojného Prométhea nejpevnějšími řetězy k vysoké skále v pohoří Kavkazu. Vyslal za ním obrovského orla Seifera, aby každého dne trhal ostrým zobanem játra Prométhea a živil se jimi. V noci znovu játra dorůstala a orel měl ráno připravenou novou potravu …. „  

Tolik k báji, ve skutečnosti bůh Zeus na jméno dravce pozapomněl.

K tomuto roku se váže vznik naší společnosti, a to z podnětu tří nadšených sokolníků Jirky Hrotka, Zdeňka Fabiána a především Zdeňka Machaře. Jméno společnosti vzniklo náhodně, kdy náš kolega v zaměstnání zapsal špatný název zákazníka. Na místo Zajdák „ ZAYFERUS „ a pod tímto názvem jsme působili několik roků. Společnost byla vedena jako podnikatelský subjekt a právě s tím byly nemalé problémy. První veřejná vystoupení proběhla formou výstav v brněnském regionu a letové ukázky dravců mohla společnost poprvé představit v Moravském krasu u jeskyně Balcarka, kde ji mohli návštěvníci zhlédnout po dobu čtyř let o letních prázdninách. Společnost v tomto roce vlastnila na 20 dravců a sov.

Naše společnost se stále víc zabývala ochranářskými aktivitami a neslučovala se s komerčními zájmy podnikatelské sféry. Byla nucena založit Nadaci na ochranu dravých ptáků. Zápis u Magistrátu města Brna proběhl 14.10. 1992 a jejím zřizovatelem se stal Zdeněk Machař, Jiří Hrotek, Zdeněk Fabián a Libuše Fabiánová. Výpis z registrů nadací. Nadace Zayferus působí v okolí Brna s osvětovým programem na ochranu dravců pro základní školy. V letním období opět mohou diváci shlédnout na 30 dravců u jeskyně Balcarka.

Nadace Zayferus navštívila s výukovým programem pro základní školy již na 200 školských zařízení po celém území jihomoravského kraje, kde sklidila nemalé ohlasy. Neatraktivní místo u jeskyně Balcarka začíná být populárnější a návštěvníci se rádi každoročně vracejí na naše letové ukázky dravců.  

Jméno Zayferus se stává populárnější a jsme přizváni Českou televizí k natočení  dokumentárního pořadu o ochraně dravců a sov v České republice. Poprvé společnost vycestovala i do zahraničí, kde v Holandsku vzbudila velké nadšení a ovace na naší produkci. Na základních školách se mohou děti seznámit s dravci naší fauny i ve východočeském regionu. U Balcarky pravidelně mohou návštěvníci zhlednout program i v německém jazyce. 

I v tomto roce se podařilo nadaci vycestovat do Holandska a žáci mohli vidět dravce i v okolí Prahy, kde nadace působila. Poslední rok, který nadace strávila u jeskyně Balcarka.