Historie                 ZAYFERUS - SEIFEROS

V důsledku změny zákona o nadacích jsme nuceni se přeregistrovat na obecně prospěšnou společnost ZAYFERUS, o.p.s. pod  IČO: 25 55 81 02. Navštěvujeme základní školy v pražském regionu a jednáme s památkovým ústavem, který nám přidělil nový a větší prostor, ale již méně frekventovaný. Na novém místě nám jsou ovšem umožněny větší možnosti v zásahu do prostředí. Petr Svoboda spolu se Zdeňkem Fabiánem budují důstojnější areál s tribunou a částečnými přístřešky pro dravce. Ukázky moderuje Jirka Hrotek s občasným střídáním Zdeňka Fabiána. Celý program podbarvujeme příjemnou hudbou, která přidává na profesionalitě.

Smlouva s Památkovým Ústavem

            Tento rok se můžeme pochlubit dalším orlem bělohlavým Chilkutem, kterého opět pořizuje Petr Svoboda. Dvouletý samec z pražské ZOO má velký strach z lidí, a proto je mu věnována zvláštní péče. V kolekci se objeví také druhý výr Ketlina, se kterým začíná dlouhodobý náročný výcvik. Počet dravců se zvýšil na 50. Ke konci sezóny uletěl orel stepní Helvína a po týdenním hledání i za použití letadla se objevila 50 km daleko - v Kyjově.

Je pravidlem, že vztahy společníků na ukázkách v Lednici jsou velmi napjaté. Při celoročním průběhu všech akcí, které pořádáme nevzniká tolik problémů jako právě zde a dochází ke konfliktům. Bohužel papírová funkce ředitele Jirky Hrotka se začíná projevovat v rozhodování o společných věcech a i přes odlišné stanovisko zbývajících členů prosazuje bezohledně svoje názory. Závěr roku probíhá ve znamení „buď bude po mém nebo končíme“. Je s podivem zastávat takové stanovisko v situaci, kdy zbývající kolegové vlastní 80% dravců společnosti, včetně jejich čtyř orlů. Přesto se nakonec situace uklidnila a společnost pokračovala dál v původní sestavě. V závěru roku proběhla ještě neukončená likvidace staré nadace.