Historie                 ZAYFERUS - SEIFEROS

 Po pěti letech se opět vracíme na základní školy v Ostravě a jejím okolí. Ukázky probíhají bez obtíží a za velkého nadšení všech přihlížejících. Památkový ústav sepisuje další smlouvu na provádění ukázek v Lednici a umožňuje nám úpravu přístupové cesty. Tento rok investujeme nemalé prostředky do těchto ukázek. Budujeme rozsáhlejší vyvýšenou tribunu, stabilnější přístřešky pro dravce a vysypání části přístupové cesty. Tato úprava si vyžádala velké úsilí hlavně Petra Svobody a Zdeňka Fabiána, kteří zde strávili nespočet sobot a nedělí. Na zviditelnění Zayferu se velkou měrou podílela dvouměsíční reklamní kampaň na rádiu Hady, ale na návštěvnosti se to bohužel neodrazilo v takové míře. V letošním roce byla ovšem nejvyšší návštěvnost za celé období působení naší společnosti v Lednici. Velkou měrou se na této skutečnosti zapsalo stabilní místo, na které se každoročně návštěvníci rádi vraceli.

Opět dochází ke konfliktům mezi Hrotkem a ostatními členy společnosti, které vrcholí odvozem většiny dravců Zdeňka Fabiána. Z padesáti dravců je na louce najednou kolem třicítky. Ani tehdy nedochází ze strany Hrotka k pochopení důležitosti všech tří členů. Došlo až na výhrůžky „vyhození zakladatelů“ ze společnosti.

Na konečném turné po základních školách se situace nápadně zklidnila. V říjnu si nešťastnou náhodou Petr Svoboda utrhl achillovu šlachu a skončil na dva měsíce v nemocnici. Na poslední akci tohoto roku v Litoměřicích již nenastoupil a bylo to znát na kvalitě programu. Chyběli zde především oba bělohlaví orli i stepní orel Helvína.

Před vánočními svátky podal Hrotek nečekaně výpověď a funkci složila i celá správní rada. Předali společnost do rukou opět jejím zakladatelům Petru Svobodovi a Zdeňku Fabiánovi. Ještě před tímto aktem ovšem stihli zaregistrovat ochrannou známku na ZAYFERUS, převést zaregistrovanou internetovou doménu a založit absolutně autentickou společnost. Bylo nám výhružně sděleno, že pokud nezměníme již zaběhlý název společnosti, dojde i k žalobě. I tak se dají tunelovat společnosti.

Přes nemalé komplikace, hlavně pak zdravotním stavem Petra Svobody se nakonec podařilo společnost zachránit.

Stavy dravců po odchodu p. Hrotka

Zdeněk Fabián

Petr Svoboda

Jiří Hrotek

 1. Sokol Stěhovavý   2x
 2. Raroh velký          6x
 3. Sova pálená          2x
 4. Krahujec obecný  2x
 5. Ostříž lesní           1x
 6. Orel stepní           1x
 7. Káně lesní            2x
 8. Poštolka obecná   2x
 9. Výr velký             1x
 10. Kalous ušatý         1x
 11. Raroh jižní            2x
 12. Jestřáb lesní          2x

                     24 dravců

 1. Sova pálená          5x

 2. Výreček malý       6x

 3. Sýček obecný       5x

 4. Puštík bělavý        2x

 5. Orel bělohlavý      2x

 6. Orel stepní           1x

 7. Moták pochop     1x

 8. Puštík obecný      1x

 9. Výr velký             1x

                           24 dravců

 1. Dřemlík tundrový    5x

 2. Sova pálená            1x

 3. Raroh/sokol            1x

 4. Ostříž lesní              1x

 5. Luňák červený        1x

 6. Luňák hnědý           1x

 7. Sovice sněžní           1x

                          11 dravců