Historie             SEIFEROS

Tento rok začíná za neustálých administrativních problémům, spojených se změnami. Na Krajském obchodním soudě v Brně byla zaregistrována nová společnost Zayferus, aniž by stávající naše společnost změnila tento název. Postup zápisu v rejstříku byl nanejvýš podivný a potvrdil nám to i právník. Přesto žádáme o změnu názvu a sídla společnosti. Při byrokratické mašinérií se změna zápisu na KOS v Brně podařila uskutečnit až koncem roku 2001.

Na jaře přijímáme do společnosti nového člena Jiřího Jandy a společně se úspěšně představíme  s výukový programem na ochranu dravců na stovce základních škol po celé ČR. Komplikace vznikají se žádostí u Památkového Ústavu v Brně. Prodloužení smlouvy o provádění ukázek na zámku v Lednici skončilo neúspěšně. Na zaběhlé místo byl vybrán nový subjekt s naším starým názvem Zayferus. Bohužel jsme nemohli jako nezisková organizace (jejíž veškeré prostředky jsou zákonem určeny na účely spojené s ochranou dravců), nabídnout nájem ve výši 200 000,-Kč, který splňoval tato kritéria nové smlouvy. 

Z Lednice jsme ovšem neodešli a našli si nové místo, lépe situované pro bezpečnost dravců, ovšem poněkud mimo turistický ruch. Přesto jsme byli odhodláni vybudovat zde nový areál. Poprvé za celou dobu působení naší společnosti nám nejsou kladeny žádné překážky a vstříc nám vychází jak město Lednice, tak i místní občané. Plně věříme, že si nás veřejnost opět najde, i když to bude dlouhodobý proces. 

Ukázky v Lednici probíhaly v klidném prostředí a velkou měrou se na tomto stavu zapsala soudržnost kolektivu. I přes nemalé komplikace vzniklé účastí dvou skupin s dravými ptáky v Lednici, se návštěvnost stále zvyšovala. Na novém místě se představilo 60 dravců a sov a v hlavních letových ukázkách se účastnilo na 15 zkušených dravců v hodinovém programu. Tuto sezónu nás nepostihla žádná významná rána. Ani jeden dravec nám nezbloudil. 

Bohužel na sklonku roku od nás odchází Jiří Janda. Bylo to především pro velkou náročnost a vypětí, které toto povolání obnáší. I přesto jsme rádi, že měl zájem a snahu nám pomoci. Konec roku jsme uzavřeli ukázkami na školách.   

Stavy dravců v roce 2001

Zdeněk Fabián

Petr Svoboda

 1. Sokol Stěhovavý   3x
 2. Raroh velký          7x
 3. Sova pálená          2x
 4. Krahujec obecný  2x
 5. Ostříž lesní           1x
 6. Orel stepní           1x
 7. Káně lesní            2x
 8. Poštolka obecná   2x
 9. Výr velký             1x
 10. Kalous ušatý         1x
 11. Raroh jižní            2x
 12. Jestřáb lesní          2x
 13. Poštolka vrabčí    2x

                               28 dravců

 1. Sova pálená          6x

 2. Výreček malý       6x

 3. Sýček obecný       5x

 4. Puštík bělavý        2x

 5. Orel bělohlavý      2x

 6. Orel stepní           1x

 7. Moták pochop     1x

 8. Puštík obecný      2x

 9. Výr velký             1x

                                         26 dravců