Historie                 SEIFEROS

Začátek sezóny proběhl pětidenní prezentací na Brněnském výstavišti , kde jsme se s úspěchem zapsali do podvědomí především Brněnských návštěvníků. Tento rok jsme navštívili 120 základních škol a pomalu, ale jistě se nám daří přesvědčovat veřejnost o našem původu. Z těchto akcí jsme neměli jediný negativní ohlas. Na období letní  sezóny jsme přijali  jednoho zaměstnance. Před ukázkami v Lednici jsme se prezentovali opět na BVV Propet a po dobu tří dnů zde předváděli ukázky letu i lovu. 

Brněnské výstaviště 2002

Silva Regina                                     Propet 

 

Dále bylo třeba  dobudovat náš nový areál v Lednici. Tento rok nás velice potěšil, zvláště návštěvností, která se zdvojnásobila oproti minulému roku. Návštěvníci si již začali vytvářet svůj úsudek o existenci dvou společností. Podle průzkumu reakcí diváků nám věnovali větší náklonnost. Samozřejmě se to odrazilo na reakci té druhé skupiny. Ta  k nám neustále posílala zvědy, kteří sledovali počty našich návštěvníků. Nejsmutnější na celé věci byl věk  těchto vyzvědačů (někdy i 12 let) a způsob práce těchto "brigádníků", kteří se chtěli věnovat především ochraně dravců. Dále proběhla velká konkurenční kampaň v Brněnských rádiích. Náš bývalý kolega se neštítil použít v reklamě i vulgárnosti vůči naší společnosti (záznam z rádia). Dále klidně používá ve svém propagačním letáčku nafocené naše dravce. To určitě nesvědčí o serióznosti, ale spíše o klamání návštěvníků.   I přes tyto problémy sezóna v Lednici proběhla dobře a nemalou zásluhou vstřícností místních občanů, společností i vedení obce.  

Panoramatický snímek areálu.

 Na novém místě se letos představilo 70 dravců a sov a v hlavních letových ukázkách se účastnilo na 18 zkušených dravců v jeden a půl hodinovém programu. Novinkou byl sup krahujový  Jaruna s rozpětím křídel 2,7 metrů. Nejimpozantnějšími dravci těchto ukázek byli opět naši čtyři orli. Orly bělohlavé jsme letos pouštěli dokonce současně a stávalo se pravidlem, že sameček kroužil na obloze i půl hodiny. Ke konci sezóny si ovšem udělal čtyřdenní výlet po okolí. Kromě tohoto výletu nás nepostihla žádná významná rána. Ani jeden dravec nám nezbloudil natrvalo. 

Orel Chilkut                                     Sup Jaruna

V září jsme opět obdrželi od našeho bývalého společníka výhružný dopis. Opět se někomu nelíbí, že stále existujeme a naopak se nám daří stále víc. Nyní již požaduje i změnu našeho nového názvů Seiferos. 

Na podzim jsme byli Klubem sokolníků požádáni o předvedení sokolnického výcviku dravců na XXXV. mezinárodním setkání sokolníků v Opočně (12.10.2002).

 

Aby konec roku nezůstal v klidu, opět narážíme při sjednávání akcí pro základní školy na neseriozní pomluvy, opět ze strany bývalého společníka. Přesto nadále věříme, že touto cestou se nedá nikam dojít  a lidé si sami nakonec udělají úsudek o nás i o jiných.