Historie                 ZAYFERUS - SEIFEROS

Další novou oblast, kterou naše společnost navštívila, byl severočeský kraj, především pak Mostecko. Bylo to mimořádně vzdálené místo pro působení a vznikaly nemalé problémy, jak s přepravou dravců, tak se sjednáním jednotlivých akcí, které měl na starosti Jirka Hrotek. Této práci se přikládala nejvyšší důležitost a už tehdy  velice zdůrazňoval její význam.

            Při ukázkách v Lednici se na louce pod skleníkem představilo již na 21 druhů dravců a sov v počtu 40. Poprvé se u nás představí unikátní dravec, ještě mládě orla bělohlavého, kterého pořizuje Petr Svoboda jako sedmidenní miminko. Byla to mimořádně riziková záležitost, odkrmit tak malé mládě, které by jeho rodiče z pražské Zoo jako čtvrté mládě na hnízdě neodkrmili. Další problém tkvěl v nedostatku informací o mentalitě a výcviku tohoto orla. Od prvních dnů bylo toto mládě krmeno anonymně, umělou hlavou orla bělohlavého, aby pozdější vztah mezi sokolníkem a dravcem vznikal na partnerské úrovni a bylo velmi důležité, aby se orel nevázal na člověka jako na svého druha. Tento mimořádný vztah obdivovali jak návštěvníci Lednice tak i profesionálové sokolníci. 

  Zdeněk Fabián získává do kolekce dalšího orla stepního Digital a je to náš třetí orel. Rovněž se v Lednici představil náš nový sokolovitý druh dřemlík tundrový, kterého pořídil složitou cestou ze zahraničí Jirka Hrotek. Ke konci letní sezóny se začaly vztahy mezi Hrotkem a ostatními členy vyhrocovat. K vyvrcholení došlo, když odjel bezdůvodně i se svými několika dravci pryč a zbývající členové museli řešit vzniklou situaci. Návštěvníci nebyli ochuzeni o kvalitní program i když si tato extrémní situace vyžádala velké úsilí obou členů.

 

            Na podzim toho roku nás stihla nečekaná tragedie. Orel stepní Helvína si nešťastnou náhodou zlomila nohu. Byl proveden rentgenový snímek a stálo na rozhodnutí Petra Svobody, jestli operovat na veterinární stanici nebo provést zákrok vlastními silami. Rozhodl se pouze pro částečné znehybnění a pozdější skutečnosti mu daly za pravdu. I přes nepatrnou odchylku srůstu kosti byla Helvína naprosto v pořádku.

 

            Počet dravců přijatých do stanice se zvýšil na 80, z nichž se Zdeňkovi Fabiánovi ze záchranné stanice v Nížkovicích podařilo úspěšně vypustit do přírody 80%.