Historie              ZAYFERUS - SEIFEROS

Rozsah aktivit nadace je stále vyšší a začíná to být znát i na vztazích mezi zakladateli. Navštívila i severomoravský kraj. Na sklonku roku dochází k odchodu Zdeňka Machaře a velkou měrou k tomu přispěly neustálé konflikty mezi Hrotkem a Machařem a únava. Zdeněk Machař zakládá v Brně Ptačí centrum a nadále působí v oblasti aktivní ochrany dravců. Do společnosti vstupuje nový člen Petr Svoboda, který dodá potřebné oživení stávajících vztahů.Novela nadace.

Smlouva mezi CHKO Moravský kras nebyla prodloužena a poprvé je společnost nucena vyhledat nové místo k produkci letních ukázek. Na tomto již atraktivním místě zůstává po dobu tří let Zdeněk Machař a po neustálé stagnaci těchto nových ukázek místo opouští. Naše společnost uzavřela novou smlouvu s Památkovým ústavem v Brně a opět zakládá nové místo na zámku v Lednici na Moravě. Velkou měrou se o to zasloužil nový člen společnosti Petr Svoboda. Poprvé  pořizujeme samce  Orla stepního (Murphy ), kterého cvičí Jirka Hrotek.

První rokem v novém osazení proběhly ukázky pro základní školy na severu Moravy, hlavně na Ostravsku. Hlavním pilířem ukázek se stal orel lovící lišku. Naše největší sbírka dravců v ČR čítá 19 druhů v celkovém počtu 35 dravců.

Prvním rokem ukázky v Lednici probíhaly za dost dramatických povětrnostních podmínek, kdy v povodí Moravy a Dyje nastaly mohutné záplavy a to se promítlo negativně i na návštěvnosti. Přesto proběhly ukázky na profesionální úrovni a to hlavně pro zkvalitnění prostoru ukázek, výcviku dravců a bezdrátového ozvučení, které dodalo celému projevu Jirky Hrotka punc profesionality. Zdeněk Fabián zprostředkovává výklad pro německy mluvící návštěvníky. Petr Svoboda se zasloužil hlavně o vybudování tribuny pro diváky, zajištění ozvučení prostoru a veškeré administrativní záležitosti. Dále pořizuje dalšího orla stepního, samici Helvínu a začíná s výcvikem orla, u nás v sokolnictví méně známou oblastí.Tento rok byl přísun dravčích pacientů do naší záchranné stanice menší než v minulých letech, které bylo způsobeno malou propagací. Dravce přijímalo především Ptačí centrum, které mělo výhodu známějšího tel. čísla Zdeňka Machaře.