Nemoci dravců

 Bakteriální   Virová   Plísňoví

Parazitární

Poruchy látkového metabolismu

Endo Ekto

Cholera

Ornitóza Aspergilóza Trichomonóza Klíště

Avitaminózy

a, b, c, d, e,k, h
Salmonelóza Pseudomor

Kokcidióza

Tuberkulóza Diftérie Kapilarióza Svrab Nedostatek minerálních látek
Pseudotuberkulóza Infekční chřipka

Syngamóza

Perožrout
Mykoplazmóza Tasemnice Perohoubovitost

 

Bakteriální

Cholera:   

-přenášejí hlodavci

-drží se ve vlhkém a tmavém prostředí, kadávech zvířat

-inkubační doba 24 hod až několik dní

Příznaky:   ospalost, malátnost, načepýření peří, z nosových otvorů vytéká hlen, nepřijímá potravu, ale pije hodně vody, trpí průjmem, stříkanec je vodnatý a zapáchá

Salmonelóza:

-přenáší ji vodní ptáci ( kačeny...)

-přenosné i na člověka

-inkubační doba 12 hod

Příznaky:    ospalost, malátnost, načepýřené peří, trpí průjmem, okolí kloaky je znečistěné polepením peří, stříkance jsou zelené a vodnaté

Léčení:         antibiotika

Tuberkulóza:

-přenos trusem

-přenosné i na člověka

-inkubační doba i několik měsíců

Příznaky:     ospalost, malátnost, načepýření peří, při pitvě na střevech a játrech výrazné tvrdé skvrny

Léčení:      neléčí se, uhynulé zvíře se musí spálit, prostor se musí vydezinfikovat chlorovým vápnem

Pseudotuberkulóza:

-přenos trusem

-chronický průběh, mláďata hynou, starší ptáci jsou apatičtí, načepýření, mají dlouhotrvající silný průjem

Léčení:      úspěšné jen v počátku nemoci, používají se širokospektrální antibiotika a vitamíny

Mykoplazmóza:

-přenáší se přímým kontaktem

-postihuje dýchací cesty

-příznaky: z nosních otvorů vytéká hlenovitý sekret světlé barvy

- mláďata většinou u hynou, u starších ptáků je chronický průběh (v dutině zobáku jsou špinavěžluté blány)

Virové

Ornitóza:

-přenosná i na člověka

-inkubační doba 3-15 dní

Příznaky:     ospalost, malátnost, načepýření peří, spojivky mají hnisavý zápal, který končí až oslepnutím- vzniká tzv. rybí oko, stížené dýchání a trávení, trpí průjmem, stříkance jsou vodnaté a okolí kloaky je znečistěné

Pseudomor:

-přenáší se potravou, vodou, kontaktem

-drží se ve vlhkém a tmavém prostředí, kadávech zvířat

-inkubační doba 5 až 11 dní

Příznaky:    ospalost, malátnost, načepýření peří

Dvě formy:     

Akutní forma:  -teplota, nepřijímání potravy, těžké dýchání -    chrčí, trpí průjmem, stříkance jsou vodnaté   žlutozelené a zapáchající

Chronická forma: -nepravidelný pohyb, vytáčení krku (křeče svalů), stálý zdroj další nákazy

Léčení:    neléčí se, přísně bezpečnostní předpisy, prostor se musí vydezinfikovat

Diftérie:

-přenáší bodavý hmyz, zkrmováním holubů

-virus se vyskytuje ve čtyřech typech

-inkubační doba 4 až 8 dní

Tři formy:

Sliznicová:    -v dutině zobáku bíložluté skvrny a při jejich násilném odstranění nastává krvácení

Kožní    -tvorba uzlíků v oblasti očních víček, nozder zobáku

Smíšená   -je nejtěžší a téměř vždy končí uhynutím

Léčení:   postižené místo na kůži natíráme jodglycerynem, podávají se širokospektrální antibiotika a vitamíny A,B,C

Infekční chřipka:

-vyskytuje se ve špatných chovných podmínkách, kde je vlhko a stálý  průvan, zejména v zimních měsících

-inkubační doba 7 až 14 dní

Příznaky:   ztížené dýchání, hlenově-hnisavý sekret v dutině zobáku, zápal očních spojivek

Léčení:   zlepšení chovných podmínek, hygieny, výživy + vitamíny A,B,C

Plísňové

Aspergilóza:

-zápal plic a vzdušných vaků

-ve vlhkém a tmavém prostředí, nebo v prašném prostředí kde jsou výměšky stříkanců a plísně přenášeny do plic

-inkubační doba 5 až 7 dní

Příznaky: ospalost, malátnost, načepýření peří, nechutenství, z nosních otvorů výtok, později stížené dýchání, chrapot, průjem

Léčení:   zlepšení chovných podmínek, hygieny, výživy + antibiotika + vitamín A

Parazitární ENDO (vnitřní)

Šíření nejčastěji trusem nemocných zvířat

Někteří potřebují mezihostitele (slimáky, vážky, mouchy)

Trichomonóza:

-původcem onemocnění je bičíkovec Trichomonas columbae

-dravec se může nejčastěji nakazit při zkrmování holubů

-inkubační doba 10 až 15 dní

Dvě formy:

Sliznicová  - postihuje hlavně mladé ptáky kteří zaostávají v růstu, nesnadně přijímají potravu, v ústní dutině a v hrtanu se tvoří drobné světležluté uzlíky, které později splývají do ucelených povlaků

Orgánová - vzniká při silném zamoření, napadeny jsou vnitřní orgány, nastává velký průjem a vodnatý trus, mladí ptáci mají zánět břicha tzv. tvrdý pupek

Léčení:   -zlepšení chovných podmínek, hygieny, + Trichombion, Stomorgil

Kokcidióza:

-původcem onemocnění jsou kokcidie Eimeria

-tento parazit má složitý vývoj – z trávicí soustavy se uvolňují vajíčka tzv. oocysty, které ve venkovním prostředí překonávají stádium (exogenní vývoj trvá přibližně 1-2 dny), aby mohly vyvolat nákazu. Prostřednictvím infikované potravy se dostávají znovu do organismu. Ochranný obal parazita se rozpustí, přičemž pronikají do sliznice střevních buněk. Pokračují v dalším stádiu (endogenní vývoj) při kterém nastává nepohlavní a později pohlavní rozmnožování. Celý proces v hostiteli trvá 3-5 dny a jeho výsledkem jsou nové oocysty, které se opět vylučují do venkovního prostředí.

Příznaky:  -ospalost, malátnost, načepýření peří, zpomalený vývoj, zhubnutí, průjem, trus je zelený, řídký později se mění na hlenovitě-vodnatý s výskytem krve

Léčení:   -používá se Sulfadimidin + doplňujeme vitamíny A a K

Kapilarióza:

-původcem onemocnění je tenký bílý nitkový červ Capillaria columbae, který dosahuje rozměrů 8-13 mm

-napadá sliznici tenkého střeva a hostitelovi odebírá výživné látky

Příznaky:   -ospalost, malátnost, načepýření peří, zpomalený vývoj, trávicí problémy, hubnutí, průjem

Syngamóza:

- původcem onemocnění je 2-3 cm dlouhý červ,  který parazituje v dýchacích cestách, především v průdušnici

Příznaky:  -ospalost, malátnost, načepýření peří, dýchací těžkosti, zpomalený vývoj

Tasemnice:

-jsou to ploší červi, kteří mají článkovité tělo

-vývojové stádium v závislosti od teploty trvá asi 3 týdny

-je několik druhů tasemnic

Příznaky:   -poruchy trávení, chudnutí, celková slabost, načepýření peří, průjem, anémie, v trusu zbytky po článcích z těla a vajíčka

Parazitární EKTO (venkovní)

Kožní paraziti

Klíště:        – drobný roztoč 0,5 mm žlutočervené barvy, živí se krví

 

Blecha:

Ploštice:     – velikost 4-5 mm červenohnědé barvy

Svrab:       – (prašivina)  – roztoč sa zavrtává pod šupiny běháku a vylučuje produkt bílé barvy, který vytváří vápenaté útvary

Paraziti na peří

Perožrout:  – živí se šupinami kůže a zbytky peří, má úzké protáhlé tělo, při silném zamoření poškozuje celistvost peří

Perohoubovitost peří

Příznaky:  -napadení jedinci jsou neklidní, zobákem si probírají peří, pozorované změny na peří,  nejčastěji se probírají pod křídli

Léčení:  -Arpalit spray, prostor dezinfikujeme nehašeným vápnem

Poruchy látkového metabolismu

Avitaminóza  A:

– nedostatek vitamínu A se projevuje snížením citlivosti zraku, vysycháním oční rohovky, vitamín A podporuje růst a zvyšuje odolnost proti infekčním nemocem (Combinal A)

Avitaminóza  B:

– nedostatek vitamínu B se projevuje zvýšenou embrioinální úmrtností a zpomaleným růstem mláďat, nervová soustava bývá vážně poškozena (B-komplex)

Avitaminóza  C:

– vitamín C zvyšuje energetickou produkci látkového metabolismu, a tím pomáhá dostatečné tvorbě protilátek ( lepší překonávání stresových situací a nízkých nebo vysokých teplot)

Avitaminóza  D:

– nedostatek vitamínu D způsobuje Rachitídu mláďat, vitamín D se v těle vytváří působením slunečního záření ( používáme Infadolan, Combinal D3)

Avitaminóza  E:

– vitamín E podporuje pohlavní činnost, nedostatek způsobuje degeneraci svalstva a nervové poruchy (Combinal E a klíčkový olej)

Avitaminóza  K:

– nedostatek vitamínu K se projevuje zvýšeným krvácením a zhoršenou srážlivostí krve (Combinal K1)

Avitaminóza  H:

– vitamín H má přímý vliv na kvalitu peří, jeho nedostatek způsobuje poruchy ve vývoji peří, které je řídké, matné, nedostatečně přiléhá k tělu (Roboran H)

Dna: - nedostatek minerálních látek

– porucha látkového metabolismu a poškození  činnosti ledvin, nedostatečný přísun vitamínu A. Soli kyseliny močové se ukládají v kloubech a v okolí šlach, příznaky: pohybové poruchy, ptáci namáhavě létají, mají opuchlé klouby a později jsou apatičtí a leží na zemi.