Výroční zprávy společnosti

SEIFEROS cz, o.p.s.   IČO: 25558102

za rok 2005 - 2010


 

Výsledky hospodaření za rok 2010

------------------------------------------------------------

SEIFEROS cz, o.p.s.

Havlíčkova 387

664 34 Kuřim

IČO : 25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav : KB Kuřim

Číslo účtu : 6980740297/0100

Hospodářský výsledek -3.684,14Kč

 

Výnosy

Celkové výnosy 1.821,197,31Kč

Jednotlivé druhy výnosů:

Tržby za služby 73.383,00Kč

Úroky 4,31Kč

Jiné provozní výnosy 1.747.810,00Kč

Náklady

Celkové náklady: 1.950.049,89Kč

Jednotlivé druhy nákladů:

Spotřeba materiálu 253.313,00Kč

Cestovné 1.160.569,00Kč

Ostatní služby 142.552,40Kč

Mzdové náklady 192.000,00Kč

Sociální a zdravotní pojištění 65.280,00Kč

Ostatní sociální náklady 4.800,00Kč

Jiné provozní náklady 6.367,05Kč

 

 

 

 

………………………………..

ředitel Seiferos cz, o.p.s.

Petr Svoboda

Výsledky hospodaření za rok 2006

------------------------------------------------------------

 

SEIFEROS cz, o.p.s.

Havlíčkova 387

664 34 Kuřim

IČO : 25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav : KB Kuřim

Číslo účtu : 6980740297/0100

 

 

Hospodářský výsledek 83.707,45 Kč

 

 

PŘÍJMY

Celkové příjmy 1.949.459,01 Kč

Jednotlivé druhy příjmů:

Služby (ukázky dravých ptáků spojené s odborným výkladem) 1.949.456,00 Kč

Ostatní příjmy (přijaté úroky) 3,01 Kč

VÝDAJE

Celkové výdaje 1.865.751,56 Kč

Jednotlivé druhy výdajů:

Mzdy zaměstnanců 165.948,00 Kč

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 87.783,00 Kč

Nákup materiálu 32.331,00 Kč

Provozní režijní náklady 1.579.689,56 Kč

 

 

 

 

………………………………..

ředitel Seiferos cz, o.p.s.

Petr Svoboda

Výsledky hospodaření za rok 2007

------------------------------------------------------------

 

SEIFEROS cz, o.p.s.

Havlíčkova 387

664 34 Kuřim

IČO : 25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav : KB Kuřim

Číslo účtu : 6980740297/0100

 

 

Hospodářský výsledek -83.157,93 Kč

 

 

PŘÍJMY

Celkové příjmy 2.058.822,99 Kč

Jednotlivé druhy příjmů:

Služby (ukázky dravých ptáků spojené s odborným výkladem) 2.052.245,00 Kč

Ostatní příjmy 6.577,99 Kč

VÝDAJE

Celkové výdaje 2.141.980,92 Kč

Jednotlivé druhy výdajů:

Mzdy zaměstnanců 167.920,00 Kč

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 90.708,00 Kč

Nákup materiálu 8.977,00 Kč

Provozní režijní náklady 1.874.375,92 Kč

 

 

 

 

………………………………..

ředitel Seiferos cz, o.p.s.

Petr Svoboda

Výsledky hospodaření za rok 2008

------------------------------------------------------------

 

SEIFEROS cz, o.p.s.

Havlíčkova 387

664 34 Kuřim

IČO : 25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav : KB Kuřim

Číslo účtu : 6980740297/0100

 

 

Hospodářský výsledek 105.384,00 Kč

 

 

PŘÍJMY

Celkové příjmy 2.068.334,00 Kč

Jednotlivé druhy příjmů:

Služby (ukázky dravých ptáků spojené s odborným výkladem) 2.068.334,00 Kč

 

VÝDAJE

Celkové výdaje 1.962.950,00 Kč

Jednotlivé druhy výdajů:

Mzdy zaměstnanců 173.280,00 Kč

Zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance 89.145,00 Kč

Nákup materiálu 23.539,00 Kč

Provozní režijní náklady 1.676.986,00 Kč

 

 

 

 

………………………………..

ředitel Seiferos cz, o.p.s.

Petr Svoboda

Výsledky hospodaření za rok 2009

------------------------------------------------------------

SEIFEROS cz, o.p.s.

Havlíčkova 387

664 34 Kuřim

IČO : 25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav : KB Kuřim

Číslo účtu : 6980740297/0100

Hospodářský výsledek -17.948,74Kč

 

Výnosy

Celkové výnosy 1.932.101,15Kč

Jednotlivé druhy výnosů:

Úroky 4,35Kč

Jiné provozní výnosy 1.907.096,80Kč

Dary 25.000,00Kč

Náklady

Celkové náklady: 1.950.049,89Kč

Jednotlivé druhy nákladů:

Spotřeba materiálu 282.045,00Kč

Cestovné 1.196.753,00Kč

Ostatní služby 198.734,00Kč

Mzdové náklady 192.000,00Kč

Sociální a zdravotní pojištění 50.136,00Kč

Ostatní sociální náklady 4.800,00Kč

Jiné provozní náklady 7.363,89Kč

Odpisy 18.218,00Kč

 

 

 

………………………………..

ředitel Seiferos cz, o.p.s.

Petr Svoboda