Wamditanga si často vynucuje vaší přízeň a nesčetněkrát vás i zaskočí ( nebo snad ráda sleduje seriály ?!).