Krahujec obecný

accipiter nisus

Dravec drobného vzrůstu, ale s nejodvážnějšími loveckými vlastnostmi. Velikostí s rozpětím křídel asi 70 cm připomíná poštolku, ale postavou a zbarvením jestřába. Běžný dravec, ale pro jeho plachost jej takřka nelze spatřit v přírodě, s výjimkou zimního období kdy pro nedostatek potravy se objevuje v blízkosti lidských obydlí a loví drobné ptactvo. Často se objeví v městských parcích, kde bezhlavě pronásleduje svou kořist, mnohdy až do obytných částí města. Stává se, že v zápalu svého lovu občas narazí do prosklených vitrín, kde se zrcadlí okolní stromy. Krahujec dokáže ulovit jako jeden z mála dravců větší kořist než je on sám – například hrdličku nebo holuba.Charakteristickým znakem jsou krátká kulatá křídla, dlouhý ocásek, tenké dlouhé pařáty a démonický výraz žlutých očí.